Genel Sağlık Sigortası Sorgulama GSS Nedir?2012 yılına girmemiz ile birlikte 5510 sayılı yasa yürürlüğe girdi. 5510 sayılı yasa nedir? Hayatımıza ne gibi değişiklikler getirecek? Genel sağlık sigortası nedir? Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları nelerdir? Kimler genel sağlık sigortasından yararlanacak? Genel sağlık sigortası primi sorgulama nasıl yapılacak? Ne kadar genel sağlık sigortası primi ödeyeceğim? Genel sağlık sigortası yönetmeliği neyi kapsıyor? Kimler genel sağlık sigortasından faydalanacak? Genel sağlık sigortası gelir testi nedir? Gelir testi nasıl yaptırılır? Gelir testi için nereye başvurmak gerekiyor?

Genel sağlık sigortası kimleri nasıl etkileyecek? İşsizler, sigortasız çalışanlar kız çocukları 18 yaşını geçen çocuklar, okumayan erkek çocuklar, 25 yaşını dolduran üniversite öğrencileri Genel Sağlık Sigortasından nasıl etkilenecek? Genel sağlık sigortası gelir testi yaptırmak için kimlerin başvurması gerekiyor? Gelir testi yaptırmayanla ne olacak? Genel sağlık sigortası gelir testi yaptırmama cezası nedir? 25 yaşında işsiz biri genel sağlık sigortası primi nasıl hesaplanacak?

Eğitimi yurtdışında devam edenler genel sağlık sigortası kapsamında mı? Master, doktora yapanlar, burs kazananlar ve kazanmayanlar, yurtdışında çalışanlar, ikametgahı Türkiye’de olanlar genel sağlık sigortasından nasıl etkilenecek? Türkiye’de yaşayan özel sigortası olan ya da olmayan yabancılar genel sağlık sigortasından etkilenecek mi?

SGK il müdürlüklerinden, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonlarından, büyükelçiliklerden, konsolosluklardan genel sağlık sigortası ile ilgili bilgi alamayanlar genel sağlık sigortası ile ilgili tüm soruların yanıtını bu yazıda bulacaksınız.

Genel Sağlık Sigortası GSS Nedir?

Genel sağlık sigortası nedir? 2012 yılı başlangıcından itibaren devreye girecek olan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nedir? Genel sağlık sigortası kanunu neler getiriyor? Genel sağlık sigortası yönetmeliği neler içeriyor? 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren 5510 sayılı genel sağlık sigortası kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanun ile birlikte Türkiye’de yaşayanlardan tutuklu ve hükümlü, er, erbaş ve yedek subay okulu öğrencileri, sözleşmeli ülke adına sağlık yardımları karşılananlar, geçici 20. madde kapsamındaki banka ve sigorta şirketlerinin sandıkları kapsamında bulunanlar, milletvekilleri ile Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile bunların emeklileri ile dul ve yetimleri hariç tüm insanlar zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına alındılar. Bu yönetmelik ile birlikte bahsi geçen herkes genel sağlık sigortası güvencesine alınacak.

Genel Sağlık Sigortası Kimleri Kapsıyor?

Genel sağlık sigortası herhangi bir sağlık güvencesi olmayan işsizler ile yaşlıları ilgilendiriyor. Bu sistem geçmişteki SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’lular veya bu kurumlardan emekli olanların durumlarında bir değişiklik öngörmüyor. Yeni genel sağlık sigortası kanunu olarak bilinen 5510 sayılı yasa hükümleri işçi, memur, Bağ-kur güvencesi ile çalışanların durumlarında bir değişiklik yapmıyor. Bu kurumlara bağlı olarak çalışanlar eskiden olduğu gibi her hastaneden sağlık hizmeti alabilecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK kanununa bağlı kurumların birine kayıtlı olarak çalışanların eşleri, 18 yaşın altındaki çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları anne ve babaları da hiçbir prim ödemeksizin sağlık sigortasından eskisi gibi yararlanmaya devam edecekler. Eski sistemde SGK Kurumu bünyesinde kayıtlı olarak çalışanların yeni bir başvuruda bulunması da gerekmiyor. 1.10.2008 öncesi bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından faydalanan kız çocukları sağlık yardımlarından eskisi gibi yaş şartı aranmaksızın yararlanabilecekler.

18 yaşını geçmiş erkek çocukları lise eğitimleri devam ediyorsa 20 yaşına kadar;  üniversite eğitimini sürdürmeleri durumunda da 25 yaşına kadar anne veya babasının sağlık güvencesinden yararlanacak. Bu kişilerin genel sağlık sigortası primi ödemelerine gerek kalmayacak.

Üniversite eğitimi gören öğrenciler her yıl öğrenci belgelerini Sosyal Güvenlik Merkezine veya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne göndererek ailelerinin güvencesinden faydalanacaklar. 18 yaşını geçmiş olan kız çocukları, 01.10.2008 öncesi bakmakla yükümlü olan kişi olarak sağlık yardımlarından yararlanmıyorlarsa erkek çocukları gibi yaş ve eğitim durumlarına göre anne veya babasının sağlık güvencesinden faydalanacak. 2008’den önce bu kapsamda olmayan kız çocuklar, okumuyorlarsa erkek çocuklar gibi 18 yaşından sonra gelir testi yaptırmak zorunda kalacak.

Üniversite öğrencileri 25 yaşına kadar ailesinin sigortasından faydalanabilecek. 25 yaşını geçen üniversite öğrencileri de genel sağlık sigortası kapsamında olacak. Ailesinin sağlık güvencesinden faydalanamayacak.

Boşanmış veya işten ayrılmış kız çocukları için ise 1.10.2008 tarihi önemli yer tutuyor. Bu tarihten önce bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından faydalanan kız çocukları, sağlık yardımlarından eskisi gibi yaş şartı aranmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak yeniden anne veya babasının sigortasından faydalanmaya devam edecekler. Ancak boşanmış veya işten ayrılmış kız çocukları bu tarihten önce bakılmakla yükümlü olunan kişi olarak ailesinin kayıtlarında yer almıyorsa anne veya babasının sigortasından yararlanamayacak.

Genel Sağlık sigortası Primini Kimler Ödeyecek?

Bu kapsamlar dışında kalanlar için genel sağlık sigortası primini kimler ödeyecek sorusu önem taşıyor. 18 yaşını doldura, okumayan ve çalışmayan genç erkekler için genel sağlık sigortası hükümleri önemli ve dikkat edilmesi gerekiyor. 18 yaşını geçmiş erkeklerin Adrese Dayalı Nüfus Kaydında yer alan adreslerine en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurarak, gelir testi yaptırmaları zorunlu. 18 yaşını geçmiş ve çalışmayan erkekler gelir testi yaptıracaklar. Bu testte kimin geliri ödemem için esas olacağı da önemli. Gelir testi yapılırken, örneğin anne ve babasıyla yaşayan 26 veya 30 yaşında bir adam için, onların gelirleri mi dikkate alınacak? Yoksa kendi kişisel geliri mi esas alınacak? Resmi ikamet adresi anne ve babasıyla birlikte görünenler gelir testinde; ana babasının geliri esas olacak.

Genel Sağlık Sigortası Sorgulama GSS Nedir?

Genel sağlık sigortası nedir sorusu ile ilgili daha fazla ayrıntı gerekiyor. Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları neler olacak bu durum yaş ve cinsiyete göre ayrıca ikamet adresine göre değişiyor. Genel sağlık sigortası sorgulama en yakın sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı veya SGK merkezinden yaptırılabilecek. Genel sağlık sigortası kanunun yürürlüğe girmesinde 2008 tarihi özelikle evlenmiş, boşanmış veya işten ayrılmış 18 yaşını geçen kız çocukları için büyük önem taşıyor. Genel sağlık sigortası primi kim tarafından ödenecek sorusu ise büyük oranda adrese dayalı nüfus siteminde nereden kayıtlı olduğunuza göre değişecek. Genel sağlık sigortası yönetmeliği gereği ailesi ile yaşayan işsiz erkelerin gelirleri ailesi ile birlikte hesaplanacak ve primleri buna göre belirlenecek. Gelir testi nedir, gelir testi neye göre yapılacak? Gelir testinde neye bakılacak? Genel sağlık sigortası gelir testinde nelere dikkat edilecek? Genel sağlık sigortası primi hesaplanması neye göre yapılacak?

Anne veya babasının sosyal güvencesi olmayan çocuklar genel sağlık sigortasından nasıl yararlanacak? Ülkemizde yaşayan herkes zorunlu olarak, genel sağlık sigortalısı olacak. Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan ailelerin 18 yaş altı çocukları da ‘bakmakla yükümlü oldukları çocuk’ olarak sağlık yardımlarından yararlanacak. 30 gün ve prim borcu aranmaksızın 18 yaşın altındaki tüm çocuklara sağlık hizmeti verilmeye devam edecek.

Genel Sağlık Sigortası Gelir Testine Başvurmayanlar Ne olacak

Genel sağlık sigortası primlerinin hesaplanması için gelir testi yapılacak. Gelir testi için ailesinin sağlık güvencesinden yararlanamayan işsizler gelir testi için başvurmak zorunda kalacak. Genel sağlık sigortası gelir testine başvurmayanlar ne olacak? Gelir testi başvurusu yapmayanların durumu ne olacak? Genel sağlık sigortası gelir testi ile kimin ne kadar prim ödeyeceği belirlenecek. Bu sayede genel sağlık sigortası ‘tescil’ işlemi yapılan kişiler belirlenen gelir durumlarına göre prim ödeyecekler. Ya da bu kişilerin gelirleri yeterli değilse prim ödemeyecekler. Gelir testi yaptırması gerekenler başvurmaz ise gelir durumunun üstünde, asgari ücretin iki katı üzerinden yani 213 TL prim ödemek zorunda kalacak.

Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi ile Kimler Ne Kadar Prim Ödeyecek?

Genel sağlık sigortası gelir testi ile kimler ne kadar prim ödeyecek belli olacak. Yeni sisteme göre gelir testi yapılırken, evli çocuklar dışındaki bireyler için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi aynı evde yaşayan ailenin aylık geliri ve giderleri tespit edilecek. Ev geliri evde yaşayan aile bireyi sayısına bölünecek. Bu işlem sonunda kişi başına elde edilen gelir, brüt asgari ücretin üçte birinden az (295 TL) ise sağlık primi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek.

Kişi başı gelir 295 TL’nin üzerinde ise ne olacak? Genel sağlık sigortası gelir testi sonunda kişi başı gelir, brüt asgari ücretin üçte biri (295 TL) ile asgari ücret (886,5 TL) arasında ise aylık 35,4 TL sağlık primi ödenmesi gerekecek. Evde kişi başına düşen gelir asgari ücret ile asgari ücretin iki katı (1.773 TL) arasında ise aylık 106,4 TL genel sağlık sigortası primi ödeyecek. Kişi başı geliri asgari ücretin iki katından daha fazla ise aylık 213 TL zorunlu sağlık primi ödenecek.

Hiçbir sosyal güvencesi olmayanlar, başvurmazlar ise ne olacak? Hiç sosyal güvencesi olmayanlar gelir testi için başvurmazlarsa kayıtları kendiliğinden en üst prim hesaplaması ile sisteme kayıt edilecek. Bu kişiler bu durumda asgari ücretin iki katı üzerinden prim ödemek durumunda kalacaklar. Bu durumda aylık kişisel gelirlerinin bin 773 TL olduğu varsayılarak, her ay 213 TL prim borcu ödemeleri gerekecek.

Bir önceki yazımız olan 2012 Memur Maaş Katsayıları başlıklı makalemizde 2012 kamu personeli maaş düzenlemesi, 2012 memur maaş katsayıları ve 2012 memur maaş katsayıları belli oldu hakkında bilgiler verilmektedir.

One Response

  1. Ayhan Oca 26, 2012

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir